RATO  DESPISTADO
por Mila Oya
RATO,  RATO  roedor,
rilla un queixo sen cesar
¡Como lle latexa o CORAZÓN!
¡Algo raro está a pasar!GUIONES DE TEATRO DE MILA OYA


Página de Mila Oya